Tšernobõl

Eestist saadeti Tšernobõli tuumaelektrijaama avarii tagajärgede likvideerimistöödele 4833 meest, peamiselt vanuses 20-39 aastat. Enamus neist saadeti sõjaväeliste kordusõppuste sildi all. 85% meestest viibis Tšernobõlis kolm kuni neli kuud, kuigi oli ette nähtud, et üle kahe kuu ei tohiks seal keegi olla. Mehed tegid transpordi-, ehitus- ja lammutustöid, eemaldasid labidatega saastunud pinnast ja osaleti ka purunenud reaktori sarkofaagi ehitusel. Peamine kaitsevahend oli vati-marlimask, kuid paljud ei kasutanud sedagi. Joodipreparaate sai 30-40% meestest, kuid sageli anti joodipreparaate hilinemisega. 87% Tšernobõlis käinutel olid ametlikult registreeritud kiiritustoosid, mis kanti sõjaväepiletitesse või sõjaväenimekirjadesse. Kõik Tšernobõlis käinud said väga suure kiiritusdoosi, kuigi ametlik versioon seda ei kinnitanud. Suurem osa sealkäinutest on saanud poole suurema kiirituse, kui tavaliselt saadakse kogu eluaja jooksul.

2015. aasta alguse seisuga elab meie andmetel Eestis kuni 3000 Tšernobõli veterani, kellest enamus saadeti Tšernobõlisse sõjaväelises korras.

The Chernobyl Forum: 2003–2005

The Chernobyl Forum: 2003–2005
Чернобыльский Форум: 2003–2005

Tšernobõli veteranide terviseuuringud Eestis

Tervise Arengu Instituudi Epidemioloogia ja biostatistika osakond viib läbi järgnevaid uuringuid: 

  • Tšernobõli veteranide haigestumus ja suremus
  • Eesti Tšernobõli veteranide sotsiaalne ja psühholoogiline profiil

Vt. SIIT

2013.a. lõppenud uuring:

Tšernobõli veteranide Eesti kohortuuring: vähihaigestumus 1986–2012 ja suremus 1986–2014:

Tšernobõli veteranide Eesti kohortuuring

Eri maadeTšernobõli Veteranide kodulehed

Tšernobõli muuseum Kiievis

Virtuaaltuurile Ukraina Tšernobõli rahvusmuuseumisse Kiievis saab SIIT