Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
ESTlРУС

Webbyt INFORMATSIOON TŠERNOBÕLI VETERANILE
Webbyt
Webbyt Harjumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt
TALLINN
Webbyt
Tallinna Tšernobõli veterani 2019. aasta infoleht
Webbyt
Galerii
Webbyt
Webbyt Pärnumaa Tšernobõli Ühendus Gamma
Webbyt
Webbyt Põlvamaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit
Webbyt
Webbyt Tartumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Ida-Virumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Sisukaart

Tallinna Tšernobõli veterani 2019. aasta infoleht

Print Sitemap

Lp. Tallinna Tšernobõli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtja

    Rahvastikuregistris Tallinna elukohaandmetega registreeritud Tšernobõli veteranid võivad ka 2019. aastal kasutada Tallinna Linnavalitsuse poolt neile eraldatud allpool loetletud toetusi.

1.  Toetus hambaraviks ja proteesimistöödeks kuni 200 eurot.

Teostatakse:

a) Tallinna Hambapolikliinikus, aadressil Toompuiestee 4, telefon: 1920;

b)  OÜ ABCdent-is, aadressil P.Pinna 19, telefon: 6 381 606, 56 68 58 64.

Veteran peab enne hambaravile minekut pöörduma meie ühingusse garantiikirja saamiseks. NB! Garantiikiri kehtib hambaravile registreerimiseks 14 päeva, hambaravi võib teostada kahe kuu jooksul alates garantiikirja väljastamise kuupäevast.

NB! Haigekassa hüvitab Tšernobõli veteranidest vanaduspensionäridele ja töövõimetuspesionäridele:

a) 3 aasta jooksul 260 eurot hambaproteeside maksumusest, hüvitise summa arvestatakse raviarvest maha, avaldust ei pea esitama;

b) 85 eurot aastas hambaravi maksumusest (patsient tasub ise 15% arvest), haigekassale ei pea hambaravi hüvitise avaldust ja arvet esitama.

Haigekassa infotelefon: 669 6630 (saab ka infot oma hüvitiste kasutamise kohta; e-teenusena vt. siit).

Ülejäänud veteranide hambaproteese haigekassa ei kompenseeri, hambaravihüvitis on kuni 40 eurot aastas (patsient tasub ise vähemalt 50% arvest).

2.  Toetus taastusraviks kuni 250 eurot. Toetust tohib kasutada sanatoorse ravi või taastusravi paketi soetamiseks. Toetust võivad kasutada veteranid, kes ei kasutanud seda 2018. aastal. Veteran võib ise valida sanatooriumi või tervisekeskuse oma perearsti soovitusel. Enne taastusravile minekut peab veteran pöörduma meie ühingusse garantiikirja saamiseks, garantiikiri kehtib kaks kuud. Soovitame: sanatooriumi Tervis Pärnus, tel. 4479200; sanatooriumi Laine Haapsalus, tel. 4724400; taastusravikeskust Viiking Pärnus, tel. 4490505; taastusravikeskust Wasa Pärnus, tel. 4450750; Narva-Jõesuu sanatooriumi, tel. 3599529; Värska Sanatooriumi, tel. 7993901; Estonia Medical Spa Pärnus, tel. 4476905; Lasnamäe Tervisekeskus Medicum’i, Punane tn. 61, kuhu võib pöörduda perearsti ja erialaarsti saatekirjaga, külastatakse protseduure, taastusravi administraator tel. 6050637, info tel. 6050630.

3.  Toetus silmade kontrollimiseks ja prillide ostmiseks kuni 40 eurot. Soodusprillide saamiseks peavad veteranid eelnevalt garantiikirja saamiseks pöörduma meie ühingusse, garantiikiri kehtib 30 päeva.

Teostatakse: Tallinna Optika prillipoodides aadressidel Tartu mnt. 6 ja Punane tn. 61 Lasnamäe Tervisekeskuses.


NB! Soodustuste saamiseks peab kaasa võtma isikut tõendava dokumendi, soodustusest suurema summa tasub veteran ise.

NB! Garantiikirju väljastatakse kuni 30. november 2019.a.

NB! Kuna eesmärk on veterane võrdselt kohelda ja toetada võimalikult paljusid, palume neil Tallinna veteranidel, kes veel ei ole kasutanud ülaltoodud toetusi, tulla meie büroosse.


4.   Tasuta sõit Tallinna ühistranspordis. Tšernobõli veteranidel ja represseeritutel ei ole kohustust omada Tallinna ühiskaarti ja nad võivad veterani või represseeritu tunnistuse esitamisel kasutada tasuta Tallinna ühistransporti. Kes ei ole veel veterani tunnistust saanud, peavad tooma 1 värvifoto 40x50 mm ja täpsustama oma isikuandmed, tunnistuse valmistamise kulud kannab veteran ise. 

Meeldetuletuseks kõigile:

a) kõigil Eestis elavatel Tšernobõli veteranidel on õigus vanaduspensionile viis aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist (1959.a. sündinud veteranid lähevad pensionile 59 aasta 6 kuu vanuselt, 1960.a. sündinud 59 aasta 9 kuu vanuselt, 1961.a. ja hiljem sündinud 60 aasta vanuselt), soodustingimustel vanaduspensioni saamiseks peavad Tšernobõli veteranid pöörduma Sotsiaalkindlustusameti Tallinna klienditeenindusse, Endla tn. 8, kus tehakse vajadusel päring Rahvusarhiivi arhiiviteatise saamiseks Tšernobõli AEJ avariijärgsetel likvideerimistöödel osalemise kohta (tasu 15 eurot). Kaitseressursside Ameti arhiiv enam veteranidele arhiiviteatisi ei väljastata.

Pensioniküsimustes aitab Sotsiaalkindlustusameti infotelefon: 16106.

b)  Eesti Töötukassa maksab sotsiaalmaksu kõikide Eestis elavate mittetöötavate aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerijate eest vajadusel kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni, see annab veteranidele ravikindlustuse ja erinevalt teistest töötuna arvele võetud isikutest ka pensionikindlustuse ja pensioniõigusliku staaži. Töötud Tšernobõli veteranid peavad pöörduma Eesti Töötukassasse, Endla tn. 4, kus tehakse vajadusel päring Rahvusarhiivi arhiiviteatise saamiseks Tšernobõli AEJ avariijärgsetel likvideerimistöödel osalemise kohta (tasu 15 eurot). Ravikindlustuse saab töötu veteran nädala jooksul peale Töötukassale avalduse esitamist, ravikindlustus ja pensionikindlustus kehtivad kuni tööle asumiseni või vanaduspensioniikka jõudmiseni. Töötutel veteranidel on õigus end arvele võtta ka tavapärase töötu või tööotsijana.

Töötukassa infotelefon: 15501;

c) kõigi aatomielektrijaama avarii tagajärjel töövõimetute isikute pensionile arvutatakse juurde pensionilisa 10 % rahvapensioni määrast (18.93 eurot).

Lisaks:  Vanaduspensioni ja töövõimetuspensioni saajatele maksab Tallinna Linnavalitsus pensionilisa 100 eurot. Toetust makstakse kord aastas pensioni määramise aastale järgnevast kalendriaastast. Isikud, kes saavad 2019. aastal pensionilisa esmakordselt, peavad esitama ühekordse avalduse oma sünnikuule eelneval kahel kuul või sünnikuul elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale. Pensionilisa saajatele annavad pensionilisa soodustust: Fortuna Optika, tel. 6140047, Euroapteek ja Südameapteek 10% ostult, kokku kuni 5 eurot kuus, v.a. retseptiravimid ja kampaaniatooted; BCA Autoekspert OÜ, tel. 6157987 10% autoremondi hinnast; BestEst Invest OÜ (Rehvikaubamaja), tel. 6139713 5% rehvide müügihinnast, 20% rehvivahetustööde hinnast, 30% autovaruosade hinnast; Infotark AS (Büroomaailm) 5% kaupade täishinnast; Osaühing Larseg Consult (venekeelne arvutiabi teenus kodus), tel. 5200141 5 eurot väljakutselt. Pensionilisa soodustuste kohta võib vaadata infot Tallinna kodulehelt. Tallinna infotelefon: 640 4141.

 

5.    ALATES 01.04.2018.a.:

    Isikutele, kes saadeti Eestist sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda katastroofi tagajärgi likvideerima, makstakse Tšernobõli toetust või represseeritu toetust 230 eurot kalendriaastas. Toetust ei saa välisriigi kodakondsusega isikud.

   a) Tšernobõli toetust makstakse naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse omandanud isikutele ja kodakondsuseta isikutele, kes elavad Eestis pikaajalise elaniku elamisloa, alalise elamisõiguse, tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel.  Toetuse saamiseks esitatakse ühekordne taotlus Sotsiaalkindlustusameti Tallinna klienditeenindusele aadressil Endla tn. 8, kus vajadusel tehakse päring Rahvusarhiivi arhiiviteatise saamiseks Tšernobõli AEJ avariijärgsetel likvideerimistöödel osalemise kohta, juba soodustingimustel vanaduspensioni saavatel Tšernobõli veteranidel arhiiviteatist vaja ei ole, vt. SIIT.

  b) Represseeritud isiku tunnistuse väljastab Sotsiaalkindlustusameti Tallinna klienditeenindus neile Eesti kodanikest Tšernobõli veteranidele, kelle vanemad olid 1940. aasta 16. juuni seisuga Eesti kodanikud või Eestis õiguspäraselt elanud mittekodanikud, vt. SIIT. Represseeritud isiku tunnistuse saanud veteranidel on järgmised majanduslikud ja kultuurilised soodustused: õigus külastada tasuta riigimuuseume, üldlaulu- ja tantsupidu ning koolinoorte laulu- ja tantsupidu määratud päevadel; õigus tegeleda tasuta harrastuskalapüügiga, välja arvatud püügivahenditega või piirkondades, kus on nõutud kalastuskaart (nt. püük nakkevõrguga, õngejadaga, vähipüügivahenditega, lõhe ja meriforelli püük jõgedes jt); isiku omandis oleva kinnisasja kohta väljavõtete tegemine maakatastrist on vabastatud riigilõivust.

Toetuste ja soodustuste küsimustes aitab Sotsiaalkindlustusameti  infotelefon: 16106.

 

    Kaitseressursside Ameti arhiiv enam veteranidele arhiiviteatisi ei väljastata. Päringu Rahvusarhiivile arhiiviteatise saamiseks saab vajadusel teha ka ise aadressil Madara 24, tel. 6938668 või digitaalselt aadressil www.ra.ee, (tasu 15 eurot).

    Matusetoetusi saab edaspidi taotleda üldistel alustel lahkunu elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnast kolme kuu jooksul, vt. siit.

    Meie ühing töötab endiselt Oru tn. 6 (Kadriorg), vastuvõtuajad igal teisipäeval ja neljapäeval kell 16.00-18.00, infotelefon tööpäeval 6014628.

    Ärge unustage 26. aprillil kell 12.00 tulemast Kanuti aeda (Vene Kultuurikeskuse, end. Ohvitseride Maja, aadressiga Mere pst. 5 kõrval asuvasse parki). 

 

Lugupidamisega MTÜ Harjumaa Tšernobõli Ühendus  

esimees Jüri Reinmann

19. veebruar 2019.a.

Mittetulundusühing Eesti Tšernobõli Ühing, tel. 6014628, e-post: remoks@hot.ee
Web2