Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
ESTlРУС

Webbyt KÕIK UUDISED

KÕIK UUDISED

Print Sitemap

Represseeritute senised toetused liidetakse üheks

07.06.2015

Kui praegu saavad okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikud riigilt taotleda sõidusoodustust ja tervise taastamise soodustust, siis uus seaduseelnõu lihtsustab süsteemi ning kehtestab ühe 192 euro suuruse toetuse aastas.
 

Allikas: ERR uudised

Kehtiva seaduse alusel on represseeritul õigus kuni 50%-lisele sõidusoodustusele ühistranspordis riigisisesel liiniveol, kuid mitte rohkem kui 32 eurot kalendriaastas.

Sõidusoodustuse hüvitamisel arvestatakse kuni 64 euro eest sõidupileteid, millest hüvitatakse 50 protsenti ehk kuni 32 eurot kalendriaastas.

Suur osa represseeritutest ei kasuta ühistransporti regulaarselt, tihti sõidetakse suvekuudel ja pühade ajal. Sõidupiletite kogumine ja säilitamine sõidusoodustuse taotlemiseks on ebamugav protseduur.

Seetõttu taotleb sõidusoodustust vaid kolmandik represseeritutest.

Peale sõidusoodustuse on represseeritul õigus tervise taastamise toetusele, mis on 160 eurot kalendriaastas ning mida makstakse välja üks kord aastas kuludokumente esitamata.

Eelnõuga ühendatakse tervise taastamise toetus ja sõidusoodustus ühtseks represseeritu toetuseks, mille suurus on 192 eurot aastas.

Need, kes on varem esitanud taotluse tervise taastamise toetuse või sõidusoodustuse saamiseks, ei pea uut taotlust esitama, vaid 2016. aasta algul kantakse kogu summa nende arveldusarvele.

2016–2019. aasta riigieelarve strateegia kohaselt on represseeritute tervise taastamise toetusele ja sõidusoodustusele 2016. aastal ette nähtud 1 963 000 eurot.

Arvestades represseeritute arvu vähenemisega kuni 10 500 isikuni, kuluks neile 192-eurose toetuse maksmiseks 2016. aastal 2 021 000 eurot.

2017. aastal oleks 10 100 represseeritu toetuse kulu 1 944 000 eurot. Toetuse eelarve on 2017. aastal 1 957 000 eurot.

Mittetulundusühing Eesti Tšernobõli Ühing, tel. 6014628, e-post: remoks@hot.ee
Web2