KÕIK UUDISED

Kas Tšornobõl rikkus meeste tervise?

26.05.2013

Äsja ilmus kaks teadusartiklit, millest üks analüüsib 17 000 Eestist, Lätist ja Leedust pärit Tšornobõli veterani terviseandmestiku põhjal vähiriski ja vähki haigestumist.
 

27 aastat hiljem elab rahuaja rängima tuumaõnnetuse vari inimestes edasi.

Öiste haarangutega, tihti otse voodist veeti mehi kodudest kõikjal Eestis sõjakomissariaatidesse ja saadeti Ukrainasse kordusõppustele.

1986. aasta 26. aprilli ööl lendas seal õhku Tšornobõli tuumajaama neljas reaktor, külvates radioaktiivset saastet kogu ümbruskonnale ning saates kiirgavaid pilvi üle põhjapoolkera.

Need öösel kodudest kättesaadud mehed pidid võitlema tuumaõnnetuse tagajärgedega, väljapaiskunud saastet koristama ja matma. Keskmiselt kestis nn kordusõppus radioaktiivses tsoonis kolm kuud, seal oldud aja jooksul kogunenud radioaktiivne doos märgiti sõjaväepiletile.

Õnnetuse tagajärgi käis aastatel 1986-1991 likvideerimas ligi 600 000 meest kogu Nõukogude Liidust, Eestist oli neid ligi 5000.

Kolmandik meestest sattus avariipiirkonda 1986. aasta aprillis-mais, mil õhku lennanud neljanda reaktori purunenud tuumakatel endiselt podises. Betoonist hiigelsarkofaag purunenud reaktorisisu katteks sai valmis alles 1986. aasta detsembris.

Äsja ilmus kaks teadusartiklit, millest üks analüüsib 17 000 Eestist, Lätist ja Leedust pärit Tšornobõli veterani terviseandmestiku põhjal vähiriski ja vähki haigestumist. Andmestik on saadud riikide vähiregistritest. Eesti veteranide surmaandmed surmaregistrist, Läti ja Leedu veteranide surmaandmeid teadlastel analüüsida ei õnnestunud.

Teadlasi huvitas, kas nende meeste puhul on märgata radioaktiivse kiirgusega seotud vähkkasvajatesse haigestumise kasvu ning kas neil meestel on suurem surmarisk.

Teadmine selle kohta, kuidas radioaktiivne kiirgus inimese tervist mõjutab, on siiani üsna napp, piirdudes ligi 60 aasta jooksul kogutud andmestikuga Jaapani Hiroshima ja Nagasaki tuumapommi ohvritest.

Tervise Arengu Instituudi teadur Kaja Rahu, kellel Tartu Ülikoolis parajasti käsil Tšornobõli veteranide tervist uuriv doktoritöö teeb sel nädalal käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli aastakonverentsil ettekande: Kas Tšornobõl laastas Eesti meeste tervise?

“Kui minult otse küsitakse, siis vastus on “ei ja jah”,” märgib ta.

Kuigi detailidesse süvenedes paistab pilt keerukam. Eesti Tšornobõli veteranide seas ei ole ilmnenud selgeid radiatsiooniefekte. Saadud kiirgustasemed olid väikesed.

Tugeva radiatsiooni tagajärjel peaks 2–5 aasta möödudes tõusma leukeemiahaigestumus. Seda Eesti veteranide hulgas aga ei juhtunud. Kui kilpnäärmevähi-haigestumus Ukrainas ja Valgevenes õnnetuse päevil lapseeas olnute seas järsult kasvas, siis Eesti veteranide hulgas on diagnoositud kaks kilpnäärmevähi juhtu, mis leiti 1990ndate keskel USA arstide korraldatud kilpnäärmeskriiningu käigus.

Kilpnäärmesse ladestub radioaktiivne jood, mille poolestusaeg on vaid 8 päeva. Radioaktiivse joodi lühikese poolestusaja tõttu oli potentsiaalne risk suurem neil meestel, kes saadeti Tšornobõli vahetult pärast avariid.

Esimesel aastal õnnetuspiirkonda saabunud meeste hulgas, kelle kordusõppus kestis kauem on märgata ka ajukasvajate osas tõusutendentsi. Rahu sõnul võib see aga olla juhuslik leid.

See ei tähenda, et Tšornobõli mehed oleks terved nagu purikad.

Kui üldsuremus ei erinenud samas vanuses meesrahvastiku suremusest, siis Tšornobõli saadetud meestel esines 30 protsenti kõrgem enesetapurisk. Seega kurnab tuumaõnnetuse tagajärgedega otseselt kokkupuutumine eeskätt vaimu.

Rasket painet püüavad Tšornobõli mehed uputada pudelisse. Nii ilmnes neil kõrgem alkoholisõltuv vähihaigestumus. Näiteks söögitoruvähi puhul on alkoholi liigtarbimine üks peamisi riskitegureid.

Tšornobõli saadetud ei teadnud, kui suur on kiirgustase, kui ohtlik see on. Nad ei teadnud, kas pakutavat sööki tohib süüa ega teadnud, kaua nad peavad seal olema. “See kõik on jätnud jälje meeste vaimule,” möönab Rahu.

Allikas: Novaator

 

Tagasi