Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
ESTlРУС

Webbyt KÕIK UUDISED

KÕIK UUDISED

Print Sitemap

Meie pöördumine poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks moodustatud asjatundjate komisjoni poole koos komisjoni vastusega

04.10.2012

Meie pöördumine:
   
    Käesoleva aasta juunis toimus meie juhatuse liikmete kohtumine sotsiaalministri Hanno Pevkuriga, kohtumisel arutasime Tšernobõli veteranide probleemide üle seoses okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadusega. Leidsime, et seaduses on praegusel kujul puudusi ja seda peaks kohati muutma.
 
1.      Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud pensionile arvutatakse juurde pensionilisa tuumakatastroofi, tuumakatsetuse, samuti aatomielektrijaama avarii tagajärjel töövõime kaotuse protsendiga vähemalt 40 protsenti püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikule 10 protsenti rahvapensioni määrast. Kuna mehed ei suuda tõestada, et nende tervisekahjustused on seotud Tšernobõliga, ei tööta see punkt praegu üldse. Leidsime, et inimesel, kes on viibinud pikemat aega kõrge radiatsioonitasemega piirkonnas, ei ole vaja tõestada, et tema tervis on saanud kahjustada, mistõttu vajab seadus muutmist järgmiselt: kõigile Tšernobõli veteranidele, kellele on määratud töövõimetuspension, arvutatakse juurde 10 protsenti pensionilisa ja samuti kõigile Tšernobõli veteranidele, kellele on määratud vanaduspension, arvutatakse juurde 10 protsenti pensionilisa, vaatamata sellele, kas nad olid enne vanaduspensionile jäämist töövõimetuspensionil või mitte. Teadlased ütlevad, et tervisekahjustused kiirituse tagajärjel võivad välja lüüa ka 25 aasta möödudes.
   Tšernobõli veteranide esindajatena soovitaksime 40-60% töövõimetuse korral määrata 10% pensionilisa, 80-100% töövõimetuse korral peaks pensionilisa olema vähemalt 20%, kuna selline inimene vajab kõrvalabi, mille eest ta peab ka tasuma ja tema kulud ravimetele on suured. Näiteks on meil epileptikuid ja tasakaaluhäiretega veterane, kes ei saa ise laes elektripirni vahetatud, rääkimata liikumispuudega inimestest.
 
2.       Sõidusoodustusena ühistranspordis riigisisesel liiniveol hüvitatakse represseeritud isikule 50% sõidupileti hinnast või sõidukulust kuni 32 eurotkalendriaastas, mille saamiseks esitatakse piirkondlikule pensioniametile avaldus ja hüvitamisele kuuluvad sõidupiletid või sõidukulu tõendavad dokumendid. Teeme ettepaneku liita sõidusoodustuseks ettenähtud summa tervise taastamise toetusele, mis kantakse represseeritu taotluse alusel tema pangaarvele.
 
    Loodame, et meie ettepanekud viiakse Teie abil läbi, kuna Tšernobõli veteranidel on vähe aega alles jäänud.
 
Lugupidamisega
 
mittetulundusühingu Eesti Tšernobõli Ühing juhatuse liige
mittetulundusühingu Harjumaa Tšernobõli Ühendus esimees
Jüri Reinmann
Tel. 6014628, e-post: remoks@hot.ee
 
mittetulundusühingu Eesti Tšernobõli Ühing juhatuse liige
mittetulundusühingu Pärnumaa Tšernobõli Ühendus „Gamma“ esimees
Jaan Krinal
Tel. 5122162, e-post: jaan525@hot.ee
 
28. august 2012

 
 
Komisjoni vastus:
 
Hr Jüri Reinmann
MTÜ Eesti Tšernobõli Ühingu juhatuse liige
 
Hr Jaan Krinal
MTÜ Eesti Tšernobõli Ühingu juhatuse liige
 
Olete pöördunud regionaalministri juhitava poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks moodustatud asjatundjate komisjoni poole kirjaga, mis puudutab Tšernobõli veteranide probleemi (pensionilisa) ja sõidusoodustust ühistranspordis.
 
Komisjon arutas neid küsimusi 26.09.2012 toimunud koosolekul ja jõuti järgmistele seisukohtadele:
1)      Kuna pensionilisa määramiseks vajaliku tõestamisega on probleeme, siis soovib komisjon leida parima võimaliku lahendi, mis võib väljenduda ka vajalikus seadusemuudatuse algatamises. Kuna pensionilisa maksmine toob endaga kaasa muudatuse riigieelarves (kulude kasvu), siis on seaduse võimaliku muudatuse algatamiseks vaja esitada konkreetseid statistilisi andmeid (nt kui paljusid puudutab 10%-line pensionilisa ja kui paljusid puudutab 20%-line pensionilisa). Paljud komisjoni liikmed olid teadlikud probleemist, et tervisekahjustuste tõestamine on praktiliselt võimatu, mistõttu teeb komisjon Teile järgmise ettepaneku: palume Teil osaleda järgmisel komisjoni koosolekul. Samuti edastatakse komisjoni poolt kutse koosolekul osalemiseks hr Kalev Timbergile (Päästeameti peadirektorile), kellel palutakse esitada omapoolne ekspertarvamus selles küsimuses (hr K. Timberg on ise Tšernobõlis viibinud).
 
2)    Sõidusoodustuste senise süsteemi muutmist on komisjonis ka varem arutatud ning Siseministeerium on esitanud Vabariigi Valitsusele ettepaneku kuludokumentide esitamise kaotamise kohta, kuid Valitsus ei ole seda ettepanekut toetanud. Seega ei ole ka järgmisel eelarveaastal senise süsteemi muudatust oodata. Samas jäi komisjon seisukohale, et sama ettepanek tuleks esitada Valitsusele uuesti ülejärgmise eelarveaasta kavandamise protsessis. Regionaalminister nõustus sellega, et ettepanek Valitsusele uuesti esitada.
 
Lugupidamisega
Ilmo Au
Usuasjade osakonna juhataja
 
04. oktoober 2012 
Mittetulundusühing Eesti Tšernobõli Ühing, tel. 6014628, e-post: remoks@hot.ee
Web2