Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
ESTlРУС

Webbyt KÕIK UUDISED

KÕIK UUDISED

Print Sitemap

"Tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse" eelnõust

02.06.2011

15. aprillil 2011.a. esitas Ida-Virumaa Tšernobõli Ühendus Riigikogu Keskerakonna fraktsioonile ettepaneku seadusemuudatuse läbiviimiseks, võrdsustamaks Eestis elavad Tšernobõli veteranid riigipoolsete toetuste ja soodustuste osas.
 

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse järgi loetakse õigusvastaselt represseeritud isikuteks sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda katastroofi tagajärgede likvideerimisele saadetud isikuid, kelle vanemad olid 1940. aasta 16. juuni seisuga Eesti kodanikud või Eestis õiguspäraselt elanud mittekodanikud. Neile kehtivad kõik represseeritud isikutele ettenähtud toetused, soodustused ja pensioniõigused. Ülejäänutele, ligi pooltele Eesti Tšernobõli veteranidest, kehtivad represseeritud isiku seaduse järgi ainult pensioniõigused, nad ei saa represseeritud isikutele ettenähtud toetusi (näit. tervise taastamise toetus) ja soodustusi. "Tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse" eesmärgiks oleks luua Eesti Tsernobõli veteranidele eraldi seadus, mis kindlustaks kõik Eesti veteranid represseeritud isikutega võrdsete toetuste ja soodustustega.

"Tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse" eelnõu anti Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni poolt Mihhail Stalnuhhini eestvedamisel Riigikogus menetlusse 03. mail 2011 (vt. www.riigikogu.ee/).

"Tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse" algteksti, algataja seletuskirja ja Vabariigi Valitsuse vastust eelnõu mittetoetamise kohta saab vaadata siit: www.riigikogu.ee/.

Analoogse eelnõu 206 SE I esitatas Riigikogu Keskerakonna fraktsioon ka  2008. aastal, eelnõu lükati tagasi.

Mittetulundusühing Eesti Tšernobõli Ühing, tel. 6014628, e-post: remoks@hot.ee
Web2