Tšernobõli veteranide terviseuuringud Eestis

Tervise Arengu Instituudi Epidemioloogia ja biostatistika osakond viib läbi järgnevaid uuringuid: 

          Vt. SIIT

2013.a. lõppenud uuring:

 

Tšernobõli veteranide Eesti kohortuuring: vähihaigestumus 1986–2012 ja suremus 1986–2014:

»
Tšernobõli veteranide Eesti kohortuuring