Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
ESTlРУС

Webbyt INFORMATSIOON TŠERNOBÕLI VETERANILE
Webbyt
Webbyt
Kasulik info
Webbyt
Webbyt Harjumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Pärnumaa Tšernobõli Ühendus Gamma
Webbyt
Webbyt Põlvamaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit
Webbyt
Webbyt Tartumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Ida-Virumaa Tšernobõli Ühendus
Webbyt
Webbyt Sisukaart

Meie tegevusest 2012. aastal

Print Sitemap

    Lugupeetud Tšernobõli veteranid!

    Aasta lõpul püüame anda üldise ülevaate meie  tegevusest veteranide huvide kaitsmisel.

    2012. aastal oli meie prioriteediks okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse paragrahv 14 punkt 4 muutmine, mille järgi aatomielektrijaama avarii likvideerimise tagajärjel töövõime kaotusega vähemalt 40 protsenti püsivalt töövõimetuks tunnistatud isiku pensionile arvutatakse juurde pensionilisa 10 protsenti rahvapensioni määrast. Seadus paberil on, kuid veteranide heaks ei tööta, kuna on peaaegu võimatu tõestada, et tervisekahjustused on tekkinud Tšernobõlis viibimise tagajärjel. Eestis elab praegu ligi 3000 Tšernobõli veterani, suur osa neist on töövõimetuspensionil, 10% pensionilisa on saanud neist 7 inimest.

    Suvel pöördusime koos Pärnu veteranide ühingu esimehe Jaan Krinaliga sotsiaalminister Hanno Pevkuri poole (vt. alt meie kirja sotsiaalministrile) ja kohtumisel leidsime teda  pooldavat seaduse muutmist, mille järel pöördusime Siseministeeriumi juures asuva poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks moodustatud asjatundjate komisjoni poole ( SIIT leiab meie pöördumise ja komisjoni vastuse) ja detsembriks saime kutse osaleda komisjoni istungil. Veteranide esindajana osalesin iśtungil mina ja eksperdina Päästeameti peadirektor Kalev Timberg, kes osales Tšernobõli tuumajaama avarii likvideerimisel tolleaegse tsiviilkaitse alampolkovnikuna. Meie ettepanekuks oli, et 10% pensionilisa hakkaksid saama kõik Tšernobõli veteranid, kes on tunnistatud 40% või enam töövõimetuks. Komisjon nõustus meie ettepanekuga ning tegi istungil viibivatele Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalameti esindajatele ülesandeks välja arvestada seaduse muutmisega kaasnevad kulud, mille kohta esitab komisjon valitsusele ettepaneku need lisada 2014. aasta riigieelarvesse. Meiepoolne lõpparvamus oli, et kui seadusemuudatusega kaua venitada, siis ei ole pensionilisa tulevikus kellegile anda, kuna vikatimees teeb meie hulgas tööd.

     Pikka aega oleme  taotlenud nende veteranide, kes on Eesti kodakondsuse saanud naturalisatsiooni korras või on mittekodanikud, võrdsustamist toetuste ja soodustuste osas sünnipäraste Eesti kodanikega. Nagu teate, on Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitanud meie palvel kolmel korral eelnõud seaduse muutmiseks, 2004. aastal (vt. SIIT), 2008. aastal (vt. SIIT) ja 2011. aastal (vt.  SIIT), eelnõud on tagasi lükatud. Oleme sel teemal pöördunud nii Eesti Vabariigi õiguskantsleri (vt. SIIT) kui presidendi poole (vt. alt kirja presidendile ja Presidendi Kantselei vastust), kuid abi ei ole saanud.

 

Tugevat tervist ja õnnelikku uut aastat soovides 

mittetulundusühingu Eesti Tšernobõli Ühing juhatuse esimees Jüri Reinmann

28.12.2012 

»
Meie kiri sotsiaalministrile
»
Kiri Eesti Vabariigi Presidendile
»
EV Presidendi Kantselei vastus

Mittetulundusühing Eesti Tšernobõli Ühing, tel. 6014628, e-post: remoks@hot.ee
Web2